Pension

Hur beräknas pensionen?

Principen att hela livet räknas är grundläggande för pensionssystemet. Systemet finansieras genom avgifter.

Du och din arbetsgivare betalar pensionsavgifter till det allmänna pensionssystemet. Den sammanlagda avgiften är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst. 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. De 18,5 procenten ger dig så kallade pensionsrätter.

Pensionsgrundande inkomst består av: 

  • Lön
  • Sjukpenning och rehabiliteringsersättning
  • Föräldrapenning
  • Arbetslöshetsersättning
  • Statsbidrag till arbetslösa när de startar egen näringsverksamhet
  • Diverse utbildningsbidrag
  • Sjuk- eller aktivitetsersättning