Försäkrad i Sverige

Socialförsäkringen i Sverige är uppdelad utifrån om du bor och/eller arbetar i Sverige.

Om du bor i Sverige längre tid än ett år är du i regel försäkrad för bosättningsbaserade förmåner.

Om du arbetar i Sverige är du i regel försäkrad för arbetsbaserade förmåner. Det gäller dig som är anställd, uppdragstagare eller egen företagare.

Pension tjänar du in genom att arbeta och/eller bo i Sverige.

För att få rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning om du blir arbetslös, ska du gå med i en arbetslöshetskassa direkt när du börjar ditt arbete.

Läs mer om socialförsäkringen i Sverige