Nordiska länderna

Sjukdom

Du har rätt till sjuk- och hälsovård i det land som du bor och arbetar i. Du har dessutom alltid rätt till nödvändig sjukvård när du är på besök i ett annat nordisk land.

Sjukvård

Enligt EU-reglerna har personer som är bosatta i ett EU/EES-land och besöker ett EU/EES-land annat rätt till nödvändig sjukvård och ersättning för vårdkostnaderna, även om de inte omfattas av sjukförsäkringen i landet i fråga. Du kan bevisa din rätt till sjukvård med det europeiska sjukförsäkringskortet, som du har fått av myndigheterna i ditt hemland. Du kan få vård inom den offentliga hälsovården mot samma patientavgifter som de som är stadigvarande bosatta i landet.  

Inom Norden räcker det normalt med visa ett ID-kort för att få rätt till sjuk- och hälsovård. I några av de nordiska länderna måste du betala en egenavgift. Mer information om sjuk- och hälsovårdssystemen i de olika länderna finns under respektive land.

Sjukförmåner

I Norden har åtminstone förvärvsarbetande personer i allmänhet rätt till sjukdagpenning. Sjukdagpenningssystemen är dock olika i de olika nordiska länderna.

Om du flyttar från ett nordiskt land till ett annat medan du får sjukdagpenning betalas sjukdagpenningen fortsättningsvis ut till utbetalningsperiodens slut. I andra situationer ska du ta reda på hur det är med din rätt till sjukdagpenning från utgångslandet.

Rehabilitering och förmåner vid funktionsnedsättning 

Rehabilitering

Förmåner vid rehabilitering delas normalt upp i kontantförmåner och vårdförmåner. Du får dem normalt från det land du arbetar och bor i.

Kontantförmåner

I regel har arbetstagare rätt till kontantförmåner vid rehabilitering enligt lagstiftningen i det land landet där de arbetar. Villkoren för rätt till kontantförmån skiljer sig mellan de nordiska länderna.

Vårdförmåner

Som arbetstagare har du normalt rätt till utbildning och arbetsträning i det land där du bor.

Om du är gränsarbetare kan du också ha rätt till vårdförmåner vid rehabilitering i det land du arbetar. Dagpenningen fastställs enligt arbetslandets lagstiftning. 

Villkoren för rätt till vårdförmåner vid rehabilitering skiljer sig mellan de nordiska länderna.

Sjukpension

Om du har arbetat i flera olika nordiska länder kan du ha rätt till sjukpension  från alla dessa länder, om du uppfyller villkoren för att förmånen beviljas enligt den nationella lagstiftningen i respektive land.

Om din arbetsförmåga är nedsatt och rehabilitering inte har hjälpt kan du ha rätt till sjukpension. Varje land har sina bestämmelser, t.ex. om hur mycket arbetsförmågan ska vara nedsatt för att pension ska beviljas.