Välkommen till Norge

NAV är det norska Arbets- och välfärdsverket som administrerar dagpenning vid arbetslöshet, pensioner, familjeförmåner och en rad andra sociala förmåner.
Det finns ett NAV lokalkontor i varje kommun i Norge. Dit ska du vända dig om du vill söka en social förmån eller behöver råd och vägledning om socialförsäkringen. Dit ska du också vända dig om du söker arbetsförmedling eller socialbidrag till uppehälle, bostadsbidrag etc.

Försäkrad i Norge

När du bor i Norge

Huvudregeln är att alla som är bosatta i Norge omfattas av socialförsäkringen i Norge. Det gäller dock inte om du arbetar i ett annat land. I så fall tillhör du arbetslandets socialförsäkring.
UNDANTAG: Om du under en begränsad period är utsänd av en arbetsgivare i Norge för att arbeta i ett annat land, är du även i fortsättningen omfattad av socialförsäkringen i Norge.

När du arbetar i Norge

Huvudregeln är att alla som arbetar i Norge är omfattas av socialförsäkringen i Norge.
UNDANTAG: Om du under en begränsad period är utsänd av en arbetsgivare i ett annat land för att arbeta i Norge, är du det som kallas ”utsänd arbetstagare”, och du är även i fortsättningen omfattad av socialförsäkringen i det land du är utsänd ifrån.

Läs mer om socialförsäkringen i Norge