Välkommen till Island

Här finns information om socialförsäkringen på Island; om familjeförmåner, sjukförmåner, pension och arbetslöshetsförsäkringar.

Socialförsäkringen på Island

Alla bosatta på Island är omfattade av social försäkringen. Ersättningsrätt kan även baseras på arbete på den isländska arbetsmarknaden. Förmånerna varierar om det är bosättning eller arbete som är villkoret för förmånen. Bosättning eller arbete på Island ger dock inte automatiskt rätt till sociala förmåner. Olika andra villkor måste vara uppfyllda avseende förmånsrätten.

Läs mer om socialförsäkringen på Island