Arbetslöshet

Arbetslöshetsförsäkring

Om du blir arbetslös kan du få inkomstrelaterad dagpenning från din arbetslöshetskassa eller grunddagpenning från FPA. Om du inte har arbetat tidigare kan du få arbetsmarknadsstöd.

Om du blir arbetslös, ska du så snart som möjligt anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbetskraftsbyrån. 

Arbetslöshetsdagpenning utbetalas via två olika system. Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa, kan du få grunddagpenning från FPA. Om du däremot är medlem i en arbetslöshetskassa får du inkomstrelaterad dagpenning från din egen kassa. För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du ha varit medlem i en arbetslöshetskassa under åtminstone de 26 föregående veckorna (ca 6 månader). 

FPA tryggar utkomsten för arbetslösa huvudsakligen genom arbetsmarknadsstöd och arbetslöshetsdagpenning som utbetalas för fem dagar i veckan och är beskattningsbar inkomst.

Arbetslöshetsdagpenning

Grunddagpenningen och den inkomstrelaterade dagpenningen beviljas i huvudsak på samma grunder. Du har rätt till arbetslöshetsdagpenning om du

  • är 17–64 år gammal 
  • är arbetslös
  • bor i Finland
  • har anmält dig som arbetslös arbetssökande på arbetskraftsbyrån
  • söker heltidsarbete 
  • är arbetsför och står till arbetsmarknadens förfogande
  • uppfyller arbetsvillkoret.

Du uppfyller arbetsvillkoret för löntagare, om du har förvärvsarbetat minst 18 timmar i veckan i 26 veckor under de 28 senaste månaderna och fått lön enligt branschens kollektivavtal eller minst 1 164 €/månad (år 2015).

Arbetslöshetsdagpenningen börjar utbetalas efter en självrisktid på 5 vardagar. Under den tiden ska du ha varit anmäld som arbetslös arbetssökande på arbetskraftsbyrån. Till självrisktiden kan inräknas arbetslöshetsdagar under högst åtta kalenderveckor i följd. 

Arbetsmarknadsstöd

Arbetsmarknadsstöd är ett ekonomiskt stöd för personer som första gången kommer ut på arbetsmarknaden, personer som inte uppfyller arbetsvillkoret och personer som har fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden. För att få det behöver du inte ha arbetat tidigare, utan det avgörande är om du är stadigvarande bosatt i Finland. 

Du kan få arbetsmarknadsstöd om du är 17–64 år gammal och inte uppfyller arbetsvillkoret. Du måste vara stadigvarande bosatt i Finland. Arbetsmarknadsstöd betalas inte under den tid som du söker arbete i ett annat nordiskt land. Arbetsmarknadsstöd beviljas enligt prövning, vilket betyder att det minskar på grund av de flesta slag av andra inkomster.