Social trygghet i Finland

Att du omfattas av det finska socialförsäkringssystemet betyder att du har rätt till olika typer av förmåner. För att kunna tillhöra det finska systemet måste du vanligen bo stadigvarande i Finland.

Läs mer om socialförsäkringen i Finland