Socialförsäkringen på Färöarna

Nordiska medborgare kan vistas på Färöarna utan uppehålls- eller arbetstillstånd. Om situationen ändras så att det uppstår ett behov av socialt stöd, behandlas vederbörande på samma sätt som färöiska medborgare. Nordiska medborgare kan också få rätt till pension enligt gällande regler.

Läs mer om socialförsäkringen på Färöarna