Nordiska länderna

Familjeförmåner

Ges från det land där barnets pappa eller mamma omfattas av socialförsäkringen.

Familjen flyttar

Om en familj med barn flyttar till ett annat nordiskt land, omfattas familjemedlemmarna av socialförsäkringen i det nya bosättningslandet, och får rätt till familje- och föräldraförmåner enligt det nya bosättningslandets lagstiftning. 

Arbetar i ett nordiskt land medan familjen bor i ett annat nordiskt land

Arbetslandet ska betala ut familjeförmånerna, dvs. det land där du som förvärvsarbetande omfattas av socialförsäkringen. Om motsvarande familjeförmåner är högre i landet där du bor, ska bosättningslandet betala mellanskillnaden. Familjen får därmed ett totalbelopp som motsvarar den högsta familjeförmånen.  

Föräldrarna arbetar i var sitt land och bor i ett av dem

Arbetslandet där familjen bor ska betala ut familjeförmånerna. Det andra arbetslandet ska betala ut en mellanskillnad om deras familjeförmåner är högre. Familjen får därmed ett totalbelopp som motsvarar den högsta familjeförmånen.

Läs mer om

Länk till...