Om du är

Arbetslös

Som arbetslös arbetssökande har du rätt till socialförsäkringsförmåner från det land där du senast har arbetat. Samma regler gäller för dem som söker jobb i ett annat nordiskt land som för dem som söker jobb i ett annat EU/EES-land.

Enligt EG-lagstiftningen och nordiska socialförsäkringskonventionen omfattas du emellertid av socialförsäkringen i ditt bosättningsland innan du börjar arbeta. Om du blir arbetslös efter att du har arbetat i ett nordiskt land, har du i regel rätt till arbetslöshetsförmåner från det land där du senast har arbetat. En förutsättning är att du står till arbetsmarknadens förfogande i det land där du ansöker om förmånerna. Arbetslöshetsförmånerna och villkoren för att få dem är olika i de olika länderna.

Arbete i andra nordiska länder räknas till godo

Om det krävs att du måste ha varit arbetslöshetsförsäkrad eller arbetat en viss tid för att få arbetslöshetsförmåner, räknas också sådana perioder då du har varit försäkrad eller arbetat i något annat nordiskt land eller EU/EES-land.

Enligt den nordiska socialförsäkringskonventionen räknas arbetsperioder i andra nordiska länder dig till godo utan att du behöver arbeta i det land dit du återvänder. Det förutsätts då att du under de senaste fem åren
• har fått arbetslöshetsförmåner i det land du flyttar till, eller
• har varit arbetslöshetsförsäkrad i det land du flyttar till (arbetsvillkoret är olika i olika lander).

Söka jobb i ett annat nordiskt land

Om du vill söka jobb i ett annat nordiskt land, har du som arbetslös rätt till att exportera din arbetslöshetsersättning i 3-6 månaders tid. Om du återvänder inom denna tid, får du fortsättningsvis arbetslöshetsförmånen utan avbrott.

Du behöver ett intyg om din rätt till arbetslöshetsdagpenning från myndigheten i det land därifrån du reser ut.

Läs mer om möjligheten att söka arbete i ett annat land och samtidigt få arbetslöshetsförmån från hemlandet på webbadresserna till höger. Du kan också kontakta arbetsförmedlingen på din hemort.