Nordisk Socialförsäkringsportal

Denna portal har sammanställts av socialförsäkringsmyndigheterna i de nordiska länderna. Portalen riktar sig till dig som flyttar till och/eller arbetar eller studerar i ett annat nordiskt land.
Portalen ger vägledning om vilket lands lagstiftning du omfattas av i olika situationer. Det finns också information om de olika förmåner du kan ha rätt till.  Genom portalen kan du hitta rätt myndighet i rätt land och kontaktlänkar till de aktuella myndigheterna.

Socialförsäkringen i de nordiska länderna

Pensionsskydd

Pension

Du tjänar in pensionsrätt i det land där du omfattas av socialförsäkringen.

Läs mer
Arbetslöshet

Arbetslöshetsförsäkring

Du har i regel rätt till arbetslöshetsförmåner från det land där du senast har arbetat.

Läs mer
Familj

Familjeförmåner

Familjeförmåner ges från det land där barnets pappa eller mamma omfattas av socialförsäkringen.

Läs mer
Sjukvård

Sjukförsäkring

Du har rätt till sjukvård i det land där du bor och/eller arbetar.

Läs mer