Nordisk Socialförsäkringsportal

Denna portal har sammanställts av socialförsäkringsmyndigheterna i de nordiska länderna. Portalen riktar sig till dig som flyttar till och/eller arbetar eller studerar i ett annat nordiskt land. Portalen ger vägledning om vilket lands lagstiftning du omfattas av i olika situationer. Det finns också information om de olika förmåner du kan ha rätt till  Genom portalen kan du hitta rätt myndighet i rätt land och kontaktlänkar till de aktuella myndigheterna.

Socialförsäkringen i de nordiska länderna

Socialförsäkringen i Finland

Pension

Alla som arbetar i Finland tjänar in arbetspension. De som inte har förvärvsarbetat, eller har endast tjänat in en liten arbetspension,...

Läs mer
Socialförsäkringen i Danmark

Arbetslöshetsförsäkring

Om du är medlem i arbetslöshetsförsäkringen (en a-kassa) i Danmark, har du som nordisk medborgare rätt till arbetslöshetsdagpenning.

Läs mer
Socialförsäkringen i Sverige

Familjeförmåner

Föräldrapenningen ger föräldrar möjlighet att avstå från arbetet för att vårda barnet.

Läs mer
Socialförsäkringen i Norge

Sjukförsäkring

Du har rätt till sjukpenning baserad på din arbetsinkomst om du blir sjuk eller skadad.

Läs mer