Velkommen til Norge

Om NAV

NAV er den norske Arbeids- og velferdsforvaltningen som administrerer dagpenger ved arbeidsløshet, folketrygdpensjoner, familieytelser og en rekke andre trygdeytelser.

Du finner informasjon om tjenester og ytelser fra NAV på www.nav.no Eventuelt kan du kontakte NAV på telefon +47 21 07 37 00 (mandag-fredag mellom kl 08.00–15.30) for spørsmål om sosialforsikring og trygderettigheter i Norge.


 

Medlemskap i folketrygden (sosialforsikringen) i Norge

Bosatt i Norge

Hovedregelen er at alle som er bosatt i Norge er medlem i folketrygden (sosialforsikringen) i  Norge. Dette gjelder likevel ikke hvis du arbeider i et annet land. I så fall er du medlem i arbeidslandet.
Unntak: Er du utsendt fra arbeidsgiver i Norge til å arbeide i et annet land i en begrenset periode, fortsetter du å være medlem i folketrygden i Norge.

Arbeidstaker i Norge

Hovedregelen er at alle som arbeider i Norge er medlem i folketrygden (sosialforsikringen) i Norge.
Unntak: Hvis du er utsendt av arbeidsgiver i et annet land for å arbeide i Norge i en begrenset periode, er du det som kalles ”utsendt arbeidstaker”, og du fortsetter å være medlem i landet du er utsendt fra.

Les mer om medlemskap i folketrygden