Velkommen til Norge

Om NAV

NAV er den norske Arbeids- og velferdsforvaltningen som administrerer dagpenger ved arbeidsløshet, folketrygdpensjoner, familieytelser og en rekke andre trygdeytelser. Det finnes et NAV-kontor i hver kommune i Norge. Her skal du henvende deg hvis du vil søke om en trygdeytelse eller trenger veiledning om trygdeytelser eller sosialstønad til livsopphold. Du kan også henvende deg her hvis du er arbeidssøker.

Medlemskap i folketrygden (sosialforsikringen) i Norge

Bosatt i Norge

Hovedregelen er at alle som er bosatt i Norge er medlem i folketrygden (sosialforsikringen) i  Norge. Dette gjelder likevel ikke hvis du arbeider i et annet land. I så fall er du medlem i arbeidslandet.
Unntak: Er du utsendt fra arbeidsgiver i Norge til å arbeide i et annet land i en begrenset periode, fortsetter du å være medlem i folketrygden i Norge.

Arbeidstaker i Norge

Hovedregelen er at alle som arbeider i Norge er medlem i folketrygden (sosialforsikringen) i Norge.
Unntak: Hvis du er utsendt av arbeidsgiver i et annet land for å arbeide i Norge i en begrenset periode, er du det som kalles ”utsendt arbeidstaker”, og du fortsetter å være medlem i landet du er utsendt fra.

Les mer om medlemskap i folketrygden