Nordisk trygdeportal

Denne portalen er laget av trygdemyndighetene i de nordiske landene. Portalen retter seg til deg som flytter til og/eller arbeider eller studerer i et annet nordisk land. Portalen gir informasjon om hvilket lands lovregler du omfattes av i ulike situasjoner. Det finnes også informasjon om de ulike trygdeytelser du kan ha rett til.

Gjennom portalen kan du finne rett myndighet i rett land og kontaktlenker til de aktuelle myndighetene.

Kjenner du dine rettigheter?

Finn ut hvor du er medlem i trygden

Sammenligning av trygdeordninger i de nordiske landene

Sosial forsikring i de nordiske landene

Pensjon

Pensjon

Du tjener opp pensjonsrettigheter i det landet der du er medlem i folketrygden(sosialforsikret).

Les mer
Arbeidsledighetsforsikring

Arbeidsledighetsforsikring

Her finner du informasjon om hvor du er medlem i folketrygden (sosialforsikret), dersom du som arbeidstaker flytter til/ og eller tar...

Les mer
Familieytelser

Familieytelser

Familieytelser gis fra det landet der barnets far eller mor er medlem i folketrygden (sosialforsikret).

Les mer
Sykdom

Sykdom

Du har rett til helsetjenester i det landet der du bor /og eller arbeider.

Les mer