Työttömyysturva - Nordsoc
Työttömyysturva

Työttömyysturva

Ruotsin työttömyysturva on työttömäksi joutuvan muutosturva.

Työttömyyskorvausta saat, jos täytät tietyt ehdot

Työttömyysturva on yleinen vakuutus. Se koostuu kahdesta osasta: yleisestä perusvakuutuksesta (peruspäiväraha) ja vapaaehtoisesta tulonmenetyskorvauksesta (ansiosidonnainen korvaus). Saadaksesi ansiosidonnaista korvausta sinun on oltava työttömyyskassan jäsen.

Miten liityn työttömyyskassaan?

Voit liittyä työttömyyskassaan, jos jäsenyytta hakiessasi olet ansiotyössä ja työskentelet kassan toimialalla. Vaikka et olisikaan ansiotyössä, voit liittyä työttömyyskassaan, jos täytit ehdot, kun viimeksi olit ansiotyössä.

Et voi liittyä työttömyyskassaan, jos olet toisen työttömyyskassan jäsen tai olet täyttänyt 64 vuotta.

Miten työttömyysvakuutus toimii?

Työttömyyskassat maksavat työttömyyskorvaukset.

Peruspäivärahaa saat, ellet ole työttömyyskassan jäsen tai et täytä ansiosidonnaisen korvauksen ehtoja.

Ansiosidonnaista korvausta saat, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 12 kuukautta ja täyttänyt työssäoloehdon sen jälkeen kun viimeksi liityit työttömyyskassaan.

Mitkä ovat korvauksen ehdot?

Sinulla on oikeus työttömyyskorvaukseen, jos

  • olet työkykyinen ja voit työskennellä vähintään 3 tuntia työpäivässä ja keskimäärin vähintään 17 tuntia viikossa
  • olet ilmoittautunut työnhakijaksi julkiseen työnvälitykseen ja
  • olet muutenkin työmarkkinoiden käytettävissä.

Sinun on myös täytettävä työssäoloehto. Työssäoloehto täytyy, jos välittömästi työttömyyttä edeltävän 12 kuukauden puiteajan aikana olet

  • ollut ansiotyössä vähintään 6 kuukautta ja työskennellyt vähintään 80 tuntia kalenterikuukaudessa tai
  • ollut ansiotyössä vähintään 480 tuntia yhdenjaksoisen 6 kalenterikuukauden ajan ja työskennellyt vähintään 50 tuntia näistä jokaisen kuukauden aikana.

 

Kuinka kauan voin saada työttömyyskorvausta?

Jos täytät työttömyyskorvauksen saamisen edellytykset työttömyyskassa myöntää 300 korvauspäivän mittaisen korvausjakson. Jos sinulla 300. päivänä on alle 18-vuotiaita lapsia, voit saada oikeuden 150 lisäkorvauspäivään. Korvauksen maksaminen aloitetaan 7 päivän karenssin jälkeen.

Kuinka suuri työttömyyskorvaus on?

Peruspäiväraha on riippumaton aikaisemmista tuloistasi. Jos olet ollut osa-aikatyössä, peruspäivärahaa vähennetään suhteessa työaikaan.

Jos sinulla on oikeus ansiosidonnaiseen korvaukseen, korvauksen taso on 80 % aikaisemmasta ansiotulostasi ensimmäisiltä 200 työttömyyspäivältä.Sen jälkeisiltä korvauspäiviltä korvataan 70 % aikaisemman ansiotulosi määrästä. Jos olet ollut osa-aikatyössä, korvausta vähennetään suhteessa työaikaan. 

Työttömyysturva Pohjoismaissa

Täällä kerrotaan yleisesti työttömyysturvaetuuksista Pohjoismaissa.

Työttömyysturva Pohjoismaissa