Lapset ja perhe

Lapset ja perhe

Vanhempainraha

Vanhempainraha on etuus, jonka avulla vanhemmat voivat jäädä pois töistä hoitamaan lastaan. Vanhempainrahaa maksetaan vanhemmille heidän ollessaan poissa töistä joko pidempiä yhtämittaisia jaksoja, yksittäisiä päiviä tai osia päivistä.

Kuinka kauan vanhempainvapaata voi pitää?

Vanhempainrahaa voidaan maksaa siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kahdeksan vuotta tai päättää ensimmäisen kouluvuotensa.

Jos lapsi on syntynyt 1.1.2014 tai myöhemmin vanhempainrahaa voidaan maksaa siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 12 vuotta tai päättää peruskoulun viidennen vuosikurssin. Lapsen täytettyä 4 vuotta voit kaikkiaan jättää korkeintaan 96 päivää käytettäväksi myöhemmin.

Jos lapsi on yhteishuoltajuudessa, kummallakin vanhemmalla on oikeus vanhempainrahaan 240 päivältä. Sitä maksetaan kahden ensimmäisen tason mukaisesti 390 päivän ajan. Kolmas taso on vähimmäistaso, ja se on voimassa viimeisten 90 päivän ajan.

Vanhempainrahapäivistä on 90 varattu kummallekin vanhemmalle erikseen. Muut päivät voi luovuttaa toisen vanhemman pidettäväksi.

Raskaana oleva voi alkaa saada vanhempainrahaa 60 päivää ennen laskettua aikaa.

Kuinka suuri korvaus on?

Vanhempainrahassa on kolme erisuuruista korvaustasoa. Ensimmäistä niistä kutsutaan sairauspäivärahatasoksi, ja se perustuu sairauspäivärahaperusteiseen tuloon. Pienituloinen tai ilman tuloja oleva henkilö saa sen sijaan perustason korvauksen. Näitä kahta ensimmäistä tasoa maksetaan 390 päivältä. Kolmas korvaustaso on vähimmäistaso, ja sitä maksetaan lopuilta 90 päivältä. Vanhempainrahaa voidaan maksaa kokonaisena, kolme neljäsosaa, neljäsosan tai kahdeksasosan muodostavana korvauksena.

Lapsilisä

Ruotsissa asuvilla lapsilla on oikeus lapsilisään. Sitä ei tarvitse erikseen hakea.

Lapsilisän maksu alkaa lapsen syntymää seuraavan kuukauden alusta tai myöhemmin, jos lapsi esim. muuttaa Ruotsiin, Lapsilisä on verotonta ja sitä maksetaan sen vuosineljänneksen loppuun, jolloin lapsi täyttää 16 vuotta.

1.3.2014 tai myöhemmin syntyneiden lasten lapsilisä jaetaan vanhempien kesken, jos lapsi on yhteishuoltajuudessa. Vanhemmat saavat kukin puolet lapsilisästä.

Lapsilisä voidaan myös maksaa sille vanhemmalle, jonka yhteisesti ilmoitatte lapsilisän saajaksi Försäkringskassaniin.

Jos lapsia on kaksi tai useampia, lapsilisään maksetaan automaattisesti korotus. Korotuksen määrä on riippuvainen lasten lukumäärästä.

Kuinka pitkään lapsilisää maksetaan?

Lapsilisää maksetaan siihen vuosineljännekseen saakka, jolloin lapsi täyttää 16 vuotta. Keskusopintotukilautakunta (CSN) maksaa tämän jälkeen opintotukea lapsen opiskellessa lukiotasolla. Tukea maksetaan automaattisesti ilman eri hakemusta. Siinä tapauksessa, että lapsi käy vielä peruskoulua tai erityiskoulua, Försäkringskassan maksaa pidennettyä lapsilisää 16-vuotispäivää seuraavasta vuosineljänneksestä lähtien. 

Perhe-etuudet Pohjoismaissa

Perhe-etuuksia maksetaan siitä maasta, jossa lapsen äiti tai isä on vakuutettu.

Perhe-etuudet Pohjoismaissa