Sygdom

Serviceydelser ved sygdom og lægebehandling i de nordiske lande

Du har ret til lægebehandling i det land, hvor du bor og arbejder. Du har desuden altid ret til nødvendig behandling i forbindelse med sygdom, når du er på besøg i et andet nordisk land.

Lægebehandling

I de nordiske lande er det tilstrækkeligt at fremvise det blå sygesikringskort. I nogle af de nordiske lande skal du betale en egen afgift. Du kan få mere information om lægebehandling under de enkelte lande.

Som statsborger i Danmark er det tilstrækkeligt at fremvise det gule sygesikringskort, hvis du opholder dig inden for Rigsfællesskabet (Grønland, Færøerne og Danmark).

Kontantydelser ved sygdom

Når du arbejder i et nordisk land, har du som hovedregel ret til sygedagpenge fra dette land. Ordningen af sygedagpenge varierer dog meget fra land til land.

Hvis du flytter til et andet nordisk land

Hvis du under din sygeperiode flytter til et andet nordisk land, kan du have ret til at fortsætte med at modtage sygedagpege. Inden du flytter skal du kontakte myndigheden, som udbetaler sygedagpenge til dig og sikre at du kan tage ydelsen med dig. Du skal være opmærksom på, at du fortsat er forpligtet til f.eks. at deltage i opfølgning, helbredsundersøgelser o. lign.

Rehabiliteringsydelser og pension på grund af sygdom Rehabilitering

Rehabiliteringsydelser kan deles op i kontante ydelser og naturalydelser. Normalt vil du modtage disse ydelser fra det land, hvor du arbejder og bor.

Kontante ydelser

Som regel er det lovgivningen i det land, hvor du arbejder, der afgør om du har ret til kontante ydelser. Betingelserne for at modtage ydelser er forskellige de nordiske lande imellem.

Naturalydelser

Som ansat har du normalt ret til naturalydelser, såsom uddannelse og arbejdstræning, fra det land, hvor du bor.
Er du grænsearbejder kan du også have ret til at modtage naturalydelser fra det land, hvor du er ansat. Ydelserne fastsættes af det pågældende lands lovgivning.
Betingelserne for at modtage ydelser er forskellige de nordiske lande.

Førtidspension

Hvis du arbejder i flere nordiske lande, kan du have ret til pension på grund af sygdom fra hvert af landene, hvis du opfylder kravene i de enkelte landes nationale lovgivninger.
Hvis din arbejdsevne er nedsat og hvis rehabilitering ikke har forbedret din arbejdsevne, kan du eventuelt have ret til førtidspension. Hvert land har egne regler, og der er stor forskel mellem de nordiske lande når det vedrører førtidspension. Eksempelvis er der forskel på hvor stor en arbejdsevnenedsættelse, der kræves for at få pension.

Europæisk sygesikringskort (det blå EU-sygesikringskort)

EU-reglerne giver dig som besøgende i et andet EU/EØS-land ret til nødvendig sygebehandling, hvis du fremviser det blå EU-sygesikringskort. Kortet bliver udstedt af myndighederne i det land, hvor du arbejder og bor. Du har ret til behandling på offentlige sygehuse og i lægemodtagelser, og du skal betale de samme patientafgifter, som landets egne statsborgere.