Forsikret i Sverige

Den svenske socialforsikring er inddelt efter, om du bor og/eller arbejder i Sverige.

Hvis du bor i Sverige i mere end et år er du som udgangspunkt forsikret, hvad angår bopælsbaserede ydelser. Hvis du arbejder i Sverige er du som udgangspunkt forsikret hvad angår arbejdsbaserede ydelser.

Pension optjener du ret til gennem arbejde og/eller bopæl i Sverige.

For at få ret til dagpenge ved arbejdsløshed, skal du blive medlem af en arbejdsløshedskasse når du begynder i arbejde.