Socialforsikringen i Norden

Når du bor i et nordisk land er du omfattet af lovgivningen om social sikring i dette land, hvis du ikke arbejder i et andet land.

Hvis du er arbejdstager bliver du omfattet af den sociale sikring i beskæftigelseslandet. Dette gælder selv om du ikke flytter til dette land, men bliver boende i et andet nordisk land. Det følger af reglerne i den Nordiske Konvention om social sikring og af reglerne, der gælder inden for EU/EØS.
Du og din ægtefælle og børn har ret til sociale sikringsydelser i det nye bopælsland eller det nye beskæftigelsesland på lige fod med borgerne i dette land. Det følger af reglerne i Den Nordiske Konvention om social sikring.

Vær opmærksom på, at reglerne, ydelsestyperne og ydelsesbeløbene kan variere fra land til land. Lovgivningen er ikke ens i de nordiske lande.
Hvis du ikke er nordisk statsborger kan det være, at der gælder særlige regler for dig. Du skal derfor forhøre dig nærmere om hvilke regler, der gælder for dig.