Nogle fakta om pension

Optjening af pension

Pensionen optjenes i det land, hvor du er medlem af den sociale sikringsordning. Hvis du er i arbejde, er du som hovedregel medlem af ordningen i det land, hvor du arbejder, selvom du bor i et andet land.

Pension ved flytning

Ved flytning til et andet nordisk land medtager du retten til den pension, du modtog før flytningen. Der gælder særlige regler inden for Rigsfællesskabet (Danmark, Grønland og Færøerne).

Pensionsoptjening i flere nordiske lande

Hvis du har været medlem af den sociale sikringsordning i flere forskellige lande, vil du som alderspensionist eller førtidspensionist modtage pension fra hvert af disse lande i forhold til, hvor længe du har været medlem, og hvor stor pensionsopsparingen du har haft i hvert enkelt land. Har du f.eks. haft pensionsopsparing i 3 lande, vil du få en delvis pension fra hver af disse 3 lande. Hvert land udbetaler sin pensionsdel efter egne satser og aldersgrænser. Vær opmærksom på, at der er forskellige aldersgrænser vedrørende retten til alderspension i de nordiske lande.

Pension til ikke erhvervsaktive

I de nordiske lande optjener man ret til pension, selvom man ikke er i indtægtsgivende arbejde. Har man som ikke-erhvervsaktiv boet i flere nordiske lande, har man ret til en bopælsbaseret delpension fra hvert land, der beregnes efter den periode, man har boet der. Vær opmærksom på, at der er forskellige aldersgrænser vedrørende retten til alderspension i de nordiske lande. Pension baseret alene på bopæl i et nordisk land, kan ved flytning tages med til et andet nordisk land på samme måde som pension, der er indtjent gennem arbejde.