Socialforsikringen (trygden) i Norge

Hvis du bor i Norge

Hovedreglen er, at alle, som er bosat i Norge, er medlem af Socialforsikringen (folketrygden) i Norge. Dette gælder dog ikke, hvis du arbejder i et andet land. I dette tilfælde er du medlem af arbejdslandets socialforsikringsordning.
UNDTAGELSE: Er du udsendt for en begrænset periode af en arbejdsgiver i Norge med henblik på at arbejde i et andet land, fortsætter du med at være medlem af Socialforsikringen i Norge.

Hvis du arbejder i Norge

Hovedreglen er, at alle som arbejder i Norge er medlem af Socialforsikringen (folketrygden) i Norge.
UNDTAGELSE: Dersom du er udsendt for en begrænset periode af en arbejdsgiver fra et andet land med henblik på at arbejde i Norge, er du det som kaldes ”udsendt arbejdstager” og du fortsætter med at være med i Socialforsikringen i det land, du er udsendt fra.

Socialforsikringen (trygden) i Norge