Social sikring i Finland

Når du er omfattet af det finske socialforsikringsystem betyder det, at du har ret til forskellige typer af ydelser. For at blive omfattet af det finske system, må du normalt være bosiddende i Finland.

Læs mere om social sikring i Finland

FAQ

FAQ