Social forsikret på Færøerne

Nordiske borgere kan opholde sig på Færøerne uden opholds- eller arbejdstilladelse. Ændres situation således, at der opstår et behov for social støtte, bliver vedkommende behandlet på lige fod med færinger. Nordiske borgere kan også få ret til pension efter gældende regler.

Social forsikret på Færøerne

FAQ

Til FAQ