Børnefamilieydelse

Udbetales fra det land, hvor barnets fader eller moder er socialforsikret (medlem af socialforsikringsordningen).

Familien flytter

Hvis en børnefamilie flytter til et andet nordisk land, bliver familien omfattet af socialforsikringen i det nye opholdsland og har ret til familie- og forældreydelser efter lovgivningen i det nye bopælsland.

Arbejder i et nordisk land, mens familien bor i et andet nordisk land

Landet, hvor arbejdet udføres, udbetaler børnefamilieydelsen, dvs. det land, hvor du er erhvervsaktiv i, dér er du også socialsikret (medlem af den sociale forsikringsordning). Såfremt en ydelse er højere i bopælslandet, da skal dette udbetale differencen. Familien får herefter det beløb, der svarer til den højeste børnefamilieydelse.

Forældrene arbejder i hvert sit land og har bopæl i ét af dem

Landet, hvor arbejdet udføres og hvor familien har bopæl, skal udbetale børnefamilieydelsen. Det andet arbejdsland skal kun udbetale differencen, hvis deres familieydelse er højere. Familien får herefter det beløb, der svarer til den højeste børnefamilieydelse.

Børne- og familieydelser kan i Norden variere fra land til land

Det gælder både ydelsens størrelse og art. Fin nærmere oplysninger om børnefamilieydelsen i de enkelte nordiske lande.

Tllbaka till portalens startsida