Nordisk socialforsikringsportal

Denne portal er lavet af socialforsikringsmyndighederne i de nordiske lande. Portalen retter sig til personer, som flytter eller tager arbejde eller studerer i et andet nordisk land. Portalen giver vejledning om, hvilket lands lovgivning man er omfattet af i forskellige situationer. Der findes også information om de forskellige ydelser, man kan have ret til.

Ved hjælp af portalen kan man finde den rette myndighed i det rette land og kontaktlinks til de aktuelle myndigheder.

Du kan finde mere information på de næste sider i portalen.

Socialforsikringen i de Nordiske lande

Pension

Pension

Du optjener ret til pension i det land, hvor du er socialt sikret.

Læs mere
Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsløshedsforsikring

Du er som hovedregel omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du senest har arbejdet.

Læs mere
Familieydelser

Familieydelser

Du kan få familieydelser fra det land, hvor du som mor eller far er omfattet af social sikring.

Læs mere
Sygesikring

Sygesikring

Du har ret til sygesikring i det land hvor du bor og/eller arbejder.

Læs mere